Αξεσουάρ καθαρισμού

Βούρτσα σχάρας

0.96 

Αξεσουάρ καθαρισμού

Κοντάρι σκούπας

0.78 

Αξεσουάρ καθαρισμού

Κουβάς σφουγγαρίστρας

2.33 

Αξεσουάρ καθαρισμού

Σκούπα

1.52 

Αξεσουάρ καθαρισμού

Σφουγγαρίστρα

1.44 

Αξεσουάρ καθαρισμού

Φαράσι

1.91