Σφουγγαρίστρα νημάτινη βιδωτή

Σφουγγαρίστρα νημάτινη
βιδωτή